"Ke změně dochází, když se stáváme tím, kým jsme, nikoliv když se
pokoušíme být někým, kým nejsme."

A. Beisser

Vytvořte si webové stránky zdarma!