Narodil jsem se v roce 1982, jsem ženatý, mám dvě děti a žiji v malé obci nedaleko Plzně.

Původní profesí jsem pedagog a významnou část své profesní dráhy jsem strávil s dětmi a dospívajícími s poruchami chování a dalšími výchovnými potížemi. Mám pracovní zkušenosti z Dětského diagnostického ústavu, Střediska výchovné péče, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ale také jako středoškolský pedagog na gymnáziu.

V pomáhajících profesích pracuji i nadále - aktuálně jako terapeut (Program následné péče - Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.) se zaměřením na látkové závislosti. Také spoluřídím organizaci poskytující sociální služby pro rodiny s dětmi (Tady a teď, o. p. s.). Součástí mé praxe je i spolu-vedení skupinové terapie pro široký okruh osob s potížemi v mezilidských vztazích a v oblasti přijetí sebe sama.

Stále se snažím profesně a odborně posouvat, při své práci těžím hlavně z pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě (IVGT Praha), z dvouletého výcviku manažerských dovedností (Remedium Praha) a v současné době studuji postgraduální terapeutický výcvik v Gestalt modalitě (Gestalt plus Praha).

Dlouhodobě věnuji problematice šikany ve školním prostředí a od roku 2005 jsem lektorem programu Minimalizace šikany a nově také lektorem sebezkušenostního výcviku pro pedagogy (Aisis Kladno).

Svoji terapeutickou praxi pravidelně superviduji u PhDr. JUDr. Stanislavy Dudové.

Způsob práce a zaměření


Při společných setkáních pracuji formou dialogu a snažím se jej posouvat k hlubšímu uvědomění situace, ve které se nacházíte. Věřím, že téměř všichni máme dostatečné zdroje k tomu, abychom mohli lépe porozumět sami sobě a tím měli možnost se svobodně rozhodovat i v obtížných životních situacích.

Nesoudím ani vás, ani vaše rozhodnutí. Naopak nabízím bezpečné prostředí, ve kterém lze hlubším způsobem vaše směřování reflektovat, a jsem vám oporou při změnách, ke kterým jste se rozhodli.

Pracuji individuálně s dospívajícími dětmi a dospělými. Nabízím své služby v oblasti psychoterapie, poradenství a osobního rozvoje. Je možné se na mě obrátit v náročném životním období; při potížích v mezilidských vztazích; při pomoci se zvládnutím školní šikany (z pozice dítěte i rodiče); při nadměrném stresu a únavě; při nedostatku sebevědomí a nedůvěře v sebe sama.

Ve své práci s klienty ctím diskrétnost, nepředpojatost a jsem vázán Etickým kodexem Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Vytvořte si webové stránky zdarma!