Gestalt terapie je humanistický směr v psychoterapii, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se existencialismem, holismem a východními duchovními naukami, zejména zen-buddhismem.

Jedním z hlavních cílů Gestalt terapie je zvyšování klientova uvědomění o sobě samém a své situaci, díky čemuž pak může sám sobě lépe rozumět, svobodněji se rozhodovat a přebírat za sebe a svá rozhodnutí odpovědnost. Ve společném rozhovoru terapeut s klientem hledají a prozkoumávají způsob, jakým klient tvoří svůj život, jak se vztahuje k terapeutovi, k sobě, k lidem, ke světu. Důležitým bodem je podpora osobního potenciálu a vnitřních zdrojů. Smyslem osobnostního růstu je soulad mezi třemi částmi stejného celku - tělem, emocemi a myslí.

Jedním z hlavních principů Gestalt terapie je orientace na "Teď a tady". Není tedy hledána ani příčina, ani účel, protože minulost i budoucnost si uvědomujeme v přítomném okamžiku. Samozřejmě, někdy je nutné dívat se zpět či dopředu, ale obojí zase činíme jen a pouze z pozice "teď a tady". Klient je tedy dotazován, co právě prožívá, co se v něm odehrává a co cítí, čímž se vrací zpět k sobě samému.

NARANJO, C. Gestalt therapy - The Attitude and Practice of an Atheoretical Experientialism. Crown House: 2004
ZINKER, J. Tvůrčí proces v Gestalt terapii. Brno: Era, 2004.

Vytvořte si webové stránky zdarma!